+381 60 154 51 52

SOFTVER I DIZAJN

Dizajniranje i Softveri

Za dizajniranje alata se koriste najsavremeniji 3D CAD softveri sa programskim simulacijama, u cilju sveobuhvatnog pristupa projektovanju i eliminisanju grešaka, kao i CAM softveri za izradu programa za CNC upravljanje alatnim mašinama, zbog kvalitetne izrade radnih pozicija i alata.


CAD/CAM softveri nam nude proveru svih bitnih funkcija pozicija, podsklopova i sklopova alata – od definisanih tolerancija do simulacije obrade, opterećenja radnih pozicija, kretanja (kinematika, dinamika), ulivnih grana i najpogodnijih mesta za brizganje plastike sa mogućnošću dobijanja najoptimalnijih radnih parametara.

Dizajniranje i Softveri

Za dizajniranje alata se koriste najsavremeniji 3D CAD softveri sa programskim simulacijama, u cilju sveobuhvatnog pristupa projektovanju i eliminisanju grešaka, kao i CAM softveri za izradu programa za CNC upravljanje alatnim mašinama, zbog kvalitetne izrade radnih pozicija i alata.


CAD/CAM softveri nam nude proveru svih bitnih funkcija pozicija, podsklopova i sklopova alata – od definisanih tolerancija do simulacije obrade, opterećenja radnih pozicija, kretanja (kinematika, dinamika), ulivnih grana i najpogodnijih mesta za brizganje plastike sa mogućnošću dobijanja najoptimalnijih radnih parametara.