+381 60 154 51 52

Proizvodi

Card image cap
Alati za prosecanje i probijanje
Card image cap
Alati za savijanje
Card image cap
Alati za izvlačenje i duboko izvlačenje
Card image cap
Kombinovani, složeni i višeoperacijski alati sa pneumatskim i servo dodavačima trake za automatski rad na presama
Card image cap
Namenski alati (alati za duboko izvlačenje kućišta od lima sa velikim brzinama deformisanja lima u cilju smanjenja broja operacija izrade)
Card image cap
Alati za rotaciono izvlačenje (drukovanje) limova na univerzalnim strugovima
Card image cap
Izrada programa za CNC mašinsku obradu raznih delova
Card image cap
Izrada svih vrsta presačkih alata za radne delove iz lima, koji se rade na ekscentar i hidrauličnim presama, sa ugradnjom kvalitetnog alatnog čelika i adekvatnom termčkom obradom radnih pozicija

Izrada programa za CNC mašinsku obradu raznih delova

The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32. The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested

Izrada svih vrsta presačkih alata za radne delove iz lima

Izrada svih vrsta presačkih alata za radne delove iz lima, koji se rade na ekscentar i hidrauličnim presama, sa ugradnjom kvalitetnog alatnog čelika i adekvatnom termčkom obradom radnih pozicija

Izrada alata za brizganje delova iz termoplastičnih masa

Izrada alata za brizganje delova iz termoplastičnih masa, sa ugradnjom kvalitetnog čelika za rad na toplo (UTOP) i kvalitetnom termičko-hemijskom obradom-završnim nitriranjem čelika, u cilju produženja veka eksploatacije alata

Izrada pozicija za alate i mašinskih delova

MOLD INŽENJERING NIŠ

Izrada svih vrsta presačkih alata za radne delove iz lima

Card image cap
Alati za prosecanje i probijanje
Card image cap
Alati za savijanje
Card image cap
Alati za izvlačenje i duboko izvlačenje
Card image cap
Kombinovani, složeni i višeoperacijski alati sa pneumatskim i servo dodavačima trake za automatski rad na presama
Card image cap
Namenski alati (alati za duboko izvlačenje kućišta od lima sa velikim brzinama deformisanja lima u cilju smanjenja broja operacija izrade)
Card image cap
Alati za rotaciono izvlačenje (drukovanje) limova na univerzalnim strugovima
Card image cap
Izrada programa za CNC mašinsku obradu raznih delova
Card image cap
Izrada svih vrsta presačkih alata za radne delove iz lima, koji se rade na ekscentar i hidrauličnim presama, sa ugradnjom kvalitetnog alatnog čelika i adekvatnom termčkom obradom radnih pozicija

Izrada alata za brizganje delova iz termoplastičnih masa

Izrada alata za brizganje delova iz termoplastičnih masa, sa ugradnjom kvalitetnog čelika za rad na toplo (UTOP) i kvalitetnom termičko-hemijskom obradom-završnim nitriranjem čelika, u cilju produženja veka eksploatacije alata

Izrada pozicija za alate i mašinskih delova

Izrada pozicija za alate i mašinskih delova

Proizvodi

Izrada svih vrsta presačkih alata za radne delove iz lima

Card image cap
Alati za prosecanje i probijanje
Card image cap
Alati za savijanje
Card image cap
Alati za izvlačenje i duboko izvlačenje
Card image cap
Kombinovani, složeni i višeoperacijski alati sa pneumatskim i servo dodavačima trake za automatski rad na presama
Card image cap
Namenski alati (alati za duboko izvlačenje kućišta od lima sa velikim brzinama deformisanja lima u cilju smanjenja broja operacija izrade)
Card image cap
Alati za rotaciono izvlačenje (drukovanje) limova na univerzalnim strugovima
Card image cap
Izrada programa za CNC mašinsku obradu raznih delova
Card image cap
Izrada svih vrsta presačkih alata za radne delove iz lima, koji se rade na ekscentar i hidrauličnim presama, sa ugradnjom kvalitetnog alatnog čelika i adekvatnom termčkom obradom radnih pozicija

Izrada alata za brizganje delova iz termoplastičnih masa

Izrada alata za brizganje delova iz termoplastičnih masa, sa ugradnjom kvalitetnog čelika za rad na toplo (UTOP) i kvalitetnom termičko-hemijskom obradom-završnim nitriranjem čelika, u cilju produženja veka eksploatacije alata

Izrada alata za brizganje delova iz termoplastičnih masa

Izrada alata za brizganje delova iz termoplastičnih masa, sa ugradnjom kvalitetnog čelika za rad na toplo (UTOP) i kvalitetnom termičko-hemijskom obradom-završnim nitriranjem čelika, u cilju produženja veka eksploatacije alata

Izrada pozicija za alate i mašinskih delova